ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΝ WEB-SERVER ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ