Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κοινοποιούμε την Απόφαση υπ' αρ. πρωτ. 6310/26-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΞΥ46ΝΚΠΔ-ΙΘΖ) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας (Πράξη 14/24-10-2023 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), που αφορά στην τοποθέτηση Υποδιευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μεσσηνίας, με τετραετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2027. Η ανάληψη υπηρεσίας των Υποδιευθυντριών/ων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

Σημαντικά θέματα 

odigies didaskalias school map fysiki agwgi
KPG big icon perioxes gymnasiwn kalamatas perioxes lykeiwn kalamatas
KPG big icon fysiki agwgi taxis entry icon

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png