Νομοθεσία Γυμνασίου

 • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων (ΦΕΚ 3567/τ. Β΄/4-8-2021)
 • Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων (Υ.Α. 60909/Δ2/28- 05-2021 - ΦΕΚ Β΄ 2277/31-05-2021)
 • Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (ΥΑ 74472/Δ2/16-6-2020, ΦΕΚ 2450/Β/19-06-2020)
 • Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο και συγκρότηση τμημάτων (ΥΑ 53476/ΓΔ4/28-3-2017, ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017) που ισχύει από το 2017-2018
 • ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου
 • Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο – Πώς συγκροτούνται τα τμήματα (ΥΑ 135800/Δ2/23-8-2016, ΦΕΚ 2732/Β/31-8-2016, όπως διευκρινίστηκε με την 152928/Δ2/19-9-2016 εγκύκλιο)
 • ΠΔ 39/2014 (ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014) Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.
 • ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994) Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
 • ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
 • ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 και την νεότερη σχετική ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
 • ΠΔ 508/1977 (ΦΕΚ 161/Α/9-6-1977) Περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Σημαντικά θέματα 

odigies didaskalias school map fysiki agwgi
KPG big icon perioxes gymnasiwn kalamatas perioxes lykeiwn kalamatas
KPG big icon fysiki agwgi taxis entry icon

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png