Νομοθεσία Γυμνασίου

 • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων (ΦΕΚ 3567/τ. Β΄/4-8-2021)
 • Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων (Υ.Α. 60909/Δ2/28- 05-2021 - ΦΕΚ Β΄ 2277/31-05-2021)
 • Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (ΥΑ 74472/Δ2/16-6-2020, ΦΕΚ 2450/Β/19-06-2020)
 • Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο και συγκρότηση τμημάτων (ΥΑ 53476/ΓΔ4/28-3-2017, ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017) που ισχύει από το 2017-2018
 • ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου
 • Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο – Πώς συγκροτούνται τα τμήματα (ΥΑ 135800/Δ2/23-8-2016, ΦΕΚ 2732/Β/31-8-2016, όπως διευκρινίστηκε με την 152928/Δ2/19-9-2016 εγκύκλιο)
 • ΠΔ 39/2014 (ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014) Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.
 • ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994) Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
 • ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
 • ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 και την νεότερη σχετική ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)
 • ΠΔ 508/1977 (ΦΕΚ 161/Α/9-6-1977) Περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png