Ο Υπεύθυνος Συντονιστής Εμβολιασμών και τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού Μεσσηνίας, σας πληροφορούν ότι η Παρασκευή 04-06-2021, είναι η τελευταία μέρα ισχύος του Ενιαίου Καταλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων) και Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.), για τις αδιάθετες δόσεις εμβολίων. Από τη Δευτέρα 07-06-2021, σταματάει η σχετική διαδικασία.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png