Κοινοποιούμε την απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 2338/18-04-2023), για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών, με βάση τη σειρά τους στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), με τετραετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2027.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png