Κοινοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας (αρχείο excel). Οι ενστάσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 22/2/2023 έως και Παρασκευή 24/2/2023 αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.).

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png