Κατόπιν ερωτημάτων των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής, από το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΑΙΘ, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(1) αναφορικά με την απόδειξη της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου, ρυθμίζεται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021,

(2) στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, για την απόδειξη της πιστοποιημένη γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου, ισχύει το π.δ. 50/2001 (Α΄136) και

(3) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να δηλώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4823 και παράλληλα, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης είχαν την υποχρέωση να αποδεχθούν και το επισυναπτόμενο κείμενο (σχ. εικ.).

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png