Σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η πρόσληψη και τοποθέτηση για το τρέχον διδακτικό έτος των εκπαιδευτικών που απαριθμούνται στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 7607/28-12-2023, σε Σ.Κ.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)», με κωδικό ΟΠΣ 6001775, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι παραπάνω εκπ/κοί οφείλουν να παρουσιασθούν στη Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας την 08-01- 2024 και ώρα 09.00 και κατόπιν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png