Κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. 382/17-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Γ2ΟΞΛΔ-Γ0Ι) έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που περιέχει πρόσκληση για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών, για συμμετοχή αμισθί σε Ομάδες Εργασίας του ΙΕΠ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 18/01/2024 και ώρα 13:00 και η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/03/2024 και ώρα 13:00.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logo ypaith e-eggrafes_0.jpg
websign-icon.png myschool links PSD-colored-Logo.png
itye site
  TS_Logo-Colored.png