Δίκτυα

Τις νέες προσκλήσεις συμμετοχής σε Δίκτυα ΠΕ μπορείτε να τις παρακολουθείτε εδώ

Τι είναι τα δίκτυα

-Δίκτυα είναι ένα σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ΄ ένα κοινό  θέμα με τους ίδιους στόχους.
-Εκτός από τα σχολεία, μπορεί να συμμετέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, δήμοι, υπηρεσίες και άλλοι φορείς.
-Ένα δίκτυο μπορεί να είναι τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές.
-Με ένα δίκτυο
επιτυγχάνεται επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η διάρκεια των εκπαιδευτικών διεργασιών, γιατί το ενδιαφέρον των μαθητών επανατροφοδοτείται και οι δράσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, αφού υπάρχει συλλογικότητα και συντονισμός εργασιών.

Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Συνήθως συντονίζονται από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ή τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων κάθε Διεύθυνσης. Συχνά συνεργάζονται και με άλλους περιβαλοντικούς φορείς, όπως η Διεύθυνση Δασών κ.α., ενώ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία και με τα άλλα ΚΠΕ, ειδικά στα Εθνικά Δίκτυα.

Στο πλαίσιο των Δικτύων Π.Ε. διοργανώνονται σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο, συνήθως στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Κάθε χρόνο μπορούν να προστεθούν στα δίκτυα νέα σχολεία που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα σχετικά με τη θεματική του κάθε Δικτύου και να συμμετέχουν στις κοινές δράσεις.

Δίκτυα του ΚΠΕ Καλαμάτας:

Δίκτυα που συμμετέχει το ΚΠΕ Καλαμάτας: μπορείτε να δείτε τη λίστα εδώ

Μια λίστα με άλλα Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορείτε να δείτε εδώ