Αποθετήριο Προγραμμάτων

Είναι ωραίο να ανταλλάσσουμε ιδέες!

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτούνται εργασίες (powerpoint, βίντεο κλπ) που έχουν προκύψει από την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων, Αγωγής Υγείας).

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να αναρτηθούν οι τελικές εργασίες από προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν κατά τα προηγούμενα έτη στα σχολεία τους, παρακαλούνται να στείλουν υλικό (ή link αν έχουν ήδη αναρτηθεί σε κάποια άλλη σελίδα) στο e-mail του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων ypsd@dide.mes.sch.gr

Για την αποστολή εργασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων όπως dropbox, wetransfer, google drive κλπ.

Δείτε ένα αντίστοιχο Αποθετήριο προγραμμάτων από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων του ν.Ηρακλείου