Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15/1 η προθεσμία υποβολής σχεδίων για τη Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια

Έγγραφο Φ20.1/224736/Δ2/20-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ20.1/192356/Δ2/08-11-2017 εγγράφου με θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης κατά το Σχολικό Έτος 2017-2018» σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 η προθεσμία υποβολής του σχεδίου υλοποίησης των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Γυμνάσιο για τις ενότητες της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» (Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, Πρόληψη Εθισμού και Εξαρτήσεων, Έμφυλες Ταυτότητες) και την Κυκλοφοριακή Αγωγή-Οδική Ασφάλεια.

Το Σχέδιο Υλοποίησης θα κοινοποιηθεί από το σχολείο ηλεκτρονικά στους Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, καθώς και στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας της Θεματικής Εβδομάδας στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ http://www.iep.edu.gr/el/.

Στην εν λόγω πλατφόρμα το κάθε σχολείο αναρτά το τελικό Σχέδιο Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας στη θέση «Υποβολή Σχεδίου Υλοποίησης», χρησιμοποιώντας τον Κωδικό που έχει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Ολόκληρο το έγγραφο εδώ

Ηλεκτρονική υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας 2017-18 στο ΙΕΠ

Το Ι.Ε.Π. σήμερα ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας 2017-18 είναι πλέον ανοιχτή.

Πληροφορίες και είσοδος στην πλατφόρμα: http://www.iep.edu.gr/

Χρήσιμες ιστοσελίδες -εκπαιδευτικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας

Επίσης μπορούν να αναζητηθούν παιχνίδια οδήγησης online, καθώς και τηλεοπτικά spot για ασφαλή οδήγηση

Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης κατά το σχ. έτος 2017-2018

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά η Θεματική Εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που ορίζει η εγκύκλιος με αρ. πρ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 με τις εξής δύο διαφορές:

α) Στους περσινούς θεματικούς άξονες προστίθεται φέτος και το εξής θέμα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια». Για το νέο αυτό θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί υποστηρικτικό υλικό στον ιστότοπο του ΙΕΠ.

β) Η τελική ημερομηνία αποστολής στο ΙΕΠ του σχεδιασμού κάθε σχολικής μονάδας ορίζεται η 22η Δεκεμβρίου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.