Εκπαιδευτικό υλικό από τα σεμινάρια «Δεξιότητες Ζωής» (6-7/12/2017)

      

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που διαμοιράστηκαν σε όσους εκπαιδευτικούς παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τα προγράμματα του British Council «Δεξιότητες Ζωής«, που διοργάνωσαν η Διεύθυνση και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Μεσσηνίας και το ΚΠΕ Καλαμάτας, είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του British Council και συγκεκριμένα μπορείτε να τα δείτε ή να τα κατεβάσετε:

  • το εγχειρίδιο για το πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες εδώ
  • το εγχειρίδιο του προγράμματος Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες εδώ

Επιμορφωτικά σεμινάρια «Δεξιότητες Ζωής» σε συνεργασία με το British Council στην Καλαμάτα

Η Διεύθυνση και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας σε συνεργασία με το British Council και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του British Council «Δεξιότητες Ζωής» πραγματοποιούν στο ΚΠΕ Καλαμάτας 2 επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς:

1. Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου (16.00-20.00, ΚΠΕ Καλαμάτας) το σεμινάριο «Δεξιότητες Ζωής – Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες» (σε συνεργασία και με τη Διεύθυνση και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας).  Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας που διδάσκουν στο Γυμνάσιο και σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας που διδάσκουν στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017 συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα: https://goo.gl/forms/lEeSh8YEYOgK6P402. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

2. Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου (16.00-20.00, ΚΠΕ Καλαμάτας) το σεμινάριο «Δεξιότητες Ζωής – Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες».  Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας που διδάσκουν σε μαθητές και νέους από 16 έως 24 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017 συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα: https://goo.gl/forms/SROyEsCNoFcTT35B3. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Σας υπενθυμίζουμε ότι, εκτός από την επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα παρέχει και τη δυνατότητα για εργαστήρια έξι διδακτικών ωρών για τους μαθητές (στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλων δράσεων), κατόπιν συνεννόησης με το British Council και τις εκπαιδεύτριες του νομού. Πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.britishcouncil.gr/life-skills/about