2 Απριλίου- 29 Ιουνίου η υποβολή φακέλων των φορέων για εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία

Από 2 Απριλίου- 29 Ιουνίου η υποβολή φακέλων των φορέων για εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία.
H Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., οι Δ/νσεις Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε., η Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, η Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, η Δ/νση Φυσικής Αγωγής και η Δ/νση Υποστήριξης Εκπ. Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ενημερώνουν για τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες, ΜΚΟ, Α.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις, δήμοι, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικές ομοσπονδίες, κλπ) που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα-δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) (Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής) για το σχολικό έτος 2018-19, καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των ανωτέρω δράσεων αποκλειστικά εντός της περιόδου από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Για πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΙΕΠ  http://www.iep.edu.gr/…/2017-10-05_prodiagrafes…, όπου ορίζονται η διαδικασία κατάθεσης και οι προδιαγραφές αξιολόγησης αιτημάτων έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα για το 2018 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Δύο προγράμματα θα πραγματοποιήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Τμήμα Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της για το 2018.

Ειδικότερα:

  • Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γνωρίζοντας ένα βυζαντινό ναό: Αγ. Απόστολοι Καλαμάτας». Σκοπός είναι να φέρει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, μέσα από το παράδειγμα ενός πολύ σημαντικού βυζαντινού μνημείου της Καλαμάτας, του ναού των Αγ. Αποστόλων.
    Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Ε΄ & ΣΤ΄), καθώς και της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Θα πραγματοποιηθεί δε κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2018 και μία φορά την εβδομάδα (ημέρα Τετάρτη, διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες περίπου).
  • Στο Κάστρο της Καλαμάτας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Και στην κορφή… το κάστρο!». Σκοπός του είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το χώρο του Κάστρου Καλαμάτας, και μέσω αυτού να κατανοήσουν την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία ενός μεσαιωνικού κάστρου (ορολογία των επιμέρους τμημάτων του). Παράλληλα, θα αναδειχθεί η διαχρονική σημασία της αρχιτεκτονικής και της οχυρωματικής λειτουργίας των κάστρων γενικά, μέσα από την αναφορά σε αντίστοιχα κάστρα και οχυρά της Μεσσηνίας.
    Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για δεύτερη χρονιά και απευθύνεται μόνο σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ Γυμνασίου), κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο 2018, και μία φορά την εβδομάδα (ημέρα Τετάρτη, διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες περίπου).

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό επισκέψεων κατόπιν συνεννόησης, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας στα εξής τηλέφωνα: 2721.0.22534 & 26770 (κα Ιωάννα Γρηγοροπούλου και κα Κωνσταντίνα Γερολύμου).

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Παραδοσιακής Φορεσιάς Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας – Συλλογή Β.Γ. Καρέλια

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2017-18 του Μουσείου Παραδοσιακής Φορεσιάς του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας – Συλλογή Β.Γ. Καρέλια, στην Καλαμάτα:

  • “Μόδα είναι και γυρίζει” Μαθητές Α’ – Β’ – Γ’ Λυκείου

Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της εξέλιξης του ενδύματος και των παραγόντων που το επηρεάζουν διαχρονικά, τον ρόλο της μόδας και των ενδυματολογικών κωδίκων στις κοινωνίες, τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές τους, καθώς και τη διαδικασία και τους λόγους παγκοσμιοποίησης του ενδύματος.

  • “Με κλωστή και με χρωστήρα” Μαθητές Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει την αισθητική αξία της παραδοσιακής ενδυμασίας, συσχετίζοντάς την με σημαντικά έργα της νεοελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται σημαντικές όψεις της ζωής στην Ελλάδα των δύο τελευταίων αιώνων και οι μαθητές έρχονται σε δημιουργικό διάλογο με τα έργα και τις τεχνοτροπίες τους.

Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το Μουσείο υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα: “Πες μου τι φοράς να σου πω ποιος είσαι” (Μαθητές Δ΄ – Ε΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού) και “Πολύτιμοι θησαυροί από μετάξι και μαλλί” (Μαθητές Β΄- Γ΄ Δημοτικού)

Μουσειοσκευή για δανεισμό από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Η φορητή εκπαιδευτική μονάδα (μουσειοσκευή) του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου «Ήταν ένα μικρό καράβι» περιλαμβάνει έντυπο και φυσικό υλικό με προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα το θαλάσσιο εμπόριο και τα ίχνη των διαδρομών του από την περιοχή της Πυλίας.

Η μουσειοσκευή δανείζεται στους εκπαιδευτικούς (για τάξεις Γ΄ έως Στ΄ τάξη Δημοτικού καθώς και σε τάξεις Γυμνασίου) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και αίτηση δανεισμού για διάστημα τριών εβδομάδων (ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου). Η παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Μπενάκη και Παπάζογλου 6) Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 10.00π.μ. με 15:00μ.μ. Για την παραλαβή και μεταφορά της υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο. Για κρατήσεις και πληροφορίες: Κ. Τζαμουράνη 27210-63100(118)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ξεκίνησαν πρόσφατα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσα στο μουσείο μπορούν να συνδυαστούν από τους εκπαιδευτικούς με το δανεισμό της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής «Ήταν ένα μικρό καράβι». Οι μαθητές που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες στην τάξη τους μέσω του υλικού της μουσειοσκευής, μπορούν στη συνέχεια να επισκεφθούν το Μουσείο, να αναζητήσουν ομαδικά εκθέματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο εμπόριο στην περιοχή της Πυλίας στα προϊστορικά χρόνια ( αγγεία, σφραγιδόλιθο, τμήμα τοιχογραφίας, τμήμα πινακίδας με γραμμική Γραφή Β κ.α.), να τα ανακαλύψουν μέσω στοχευμένης δράσης και να συζητήσουν για τη χρήση, την προέλευση, το υλικό κατασκευής τους. Τέλος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει να  εμπνευστούν και να ζωγραφίσουν το δικό τους αγγείο και να σφραγίσουν με αντίγραφο σφραγιδόλιθου σε πηλό το δικό τους αποτύπωμα.